www.stop-mobbing.org

Video arhiva

NVO Stop mobing u saradnji sa drugim Udruženjima građana okonačala je projekat "Korupcija u zdravstvu". U okviru projekta najznačajnije je formiranje prvog antikorupcisjkog tima u BiH, kao i upoznavanje ljudi sa korupcijom kao krivičnim djelom.

U okviru projekta "Korupcija u zdravstvu" nevladin sektor je potpisao memorandum o saradnji sa istočnohercegovčakim Domovima zdravlja na problemu korupcije. Memornadum predviđa saradnju civilnog sektora sa ustanovama primarnog zdravstvenog sektora. Potpisivanje je organizovano pod pokroviteljstvom Sektorske grupe zdravstvo, u okviru antikorupcijeks mreže Account BiH.

Koliko se danas poštuje Zakon o javnim nabavkama, da li se njegova primjena odvija na transparentan i koristan način za Javna preduzeća, ili samo služi kao pokriće za razne zakulisne radnje. Prema istraživanjima NVO sektora godišnje kroz javne nabavke u privatne džepove ode oko milijardu KM.

Strana 7 od 12

Na vrh