www.stop-mobbing.org

Prije svega, svaka pojava MOBINGA se mora pismeno zabilježiti. O onome što ste primijetili obavijestite svog predstavnika zaposlenih, člana Odbora za bezbjednost i zdravlje na radu.

 • Pokušajte da razgovarate sa osobom koja je zlostavljana kao i sa osobom koja sprovodi to zlostavljanje.
 • Dajte na znanje da je problem uočen. To ponekad znači prestanak mobinga.
 • Kada uočite žrtvu mobinga, budite ljubazni, razgovarajte sa njom, pomozite joj.
 • Ponekada je dovoljno samo pokazati da ste vidjeli šta žrtva preživljava.
 • Uradite bilo šta, što vam padne na pamet, samo nemojte dozvoliti da se preko takvog ponašanja pređe zatvorenih očiju, jer upravo zlostavljači to hoće.

Ako mober vidi da žrtva nije usamljena uvek će se povući.

Ako mober vidi da žrtva nije usamljena odnos snaga je drugačiji.

Ako stvorimo tim – tim je uvek jači.

ŠTA SINDIKAT MOŽE DA URADI

Tradicija Sindikata i najvažnija aktivnost je radno pravna zaštita zaposlenih. Kako je mobing grubo kršenje prava vezanih za rad, obaveza je sindikata da tu pojavu razotkrije i pomogne svakom pojedincu koji trpi mobing.

Dobro razgranata mreža sindikalnih organizacija, kvalitetni stručni saradnici i ogromno iskustvo osnova su za planiranje daljih aktivnosti na sprečavanju pojave mobinga.

Prioriteti sindikata kao organizacije:

 •  EDUKACIJA
 •  INFORMISANJE
 •  INSISTIRANJE NA DONOŠENJU ZAKONA

Šta svaki sindikalni aktivista (predsednik sindikalne organizacije ili poverenik) može da učini za kolegu /koleginicu koji su žrtve mobinga:

 • da sasluša sa pažnjom , razumijevanjem i ljudskom toplinom,
 • da razgovara sa osobom koja vrši mobbing,
 • da upozna kolege i rukovodioce sa postojanjem situacije mobinga u kolektivu,
 • da koristeći resurse kolektiva (pravnika, lice zaduženo za bezbjednost i zdravlje na radu) pokuša da riješi problem,
 • da insistira na najpovoljnijem mogućem rješenju za žrtvu mobinga,
 • da organizuje pružanje pravne pomoći, prijavu nadležnim inspekcijama,
 • da upozna javnost (ukoliko je saglasna žrtva mobinga) i
 • da organizuje edukaciju o mobingu za sve zaposlene.

OBAVEZNO SVE ZAPISATI I ARHIVIRATI!

NISMO NEMOĆNI!!!

 

Na vrh