www.stop-mobbing.org

Kako nastaje mobing?

Nastanku mobinga na radnom mjestu doprinosi nedovoljno transparentna atmosfera, jaka hijerarhija, nedostaci u internom informisanju, neadekvatnom ponašanju rukovodstva, nedovoljno razgraničena nadležnost i podjela zadataka, nedostaci u rukovodjenju personalom, potiskivanje svadja i konflikata.

Veoma važan uzrok pojave mobinga u nekoj radnoj sredini je svakako i veoma loša radna klima u kojoj vlada zavist, zloba, neprijateljstvo i pritisci.

Neispunjene ambicije, samo jednog člana radne grupe, mogu biti razlog da on otpočne mobing, ne bi li time nekog (ili više njih) ponizio i diskreditovao u cilju isticanja svojih „sposobnosti“.

Mobing nastaje (čak u 88% slučajeva) zbog nesposobnih šefova.

Na vrh