www.stop-mobbing.org

U susret lokalnim izborima 2012 . UG RS „Stop mobbing“ u Trebinju sprovelo je niz aktivnosti koje imaju za cilj unaprijediti sudjelovanje žena, mladih, prvobirača u predstojećim lokalnim izborima. Neke od dosada sprovedenih aktivnosti su : radio emisije na temu apstinencija ili neizlaženje na izbore, žena danas i njeno pravo, mladi i vlast, radionice za mlade, prvobirače na temu „Položaj i potreba mladih“ , “Mladi biraju-mlade biraju“, “Aktivni mladi”, “Mladi i vlast,” izrađen je   informativni internet portal „izboritrebinje.info“ koji pored standardnih rubrika koje se redovno ažuriraju objavljuje sve novosti vezane za lokalne izbore u Trebinju, postavljeni su video zapisi, radio emisije vezane za lokalne izbore .Postavljene su   karikature koje se odnose na izbore , plakati, lifleti, a sve u svrhu motivisanja žena i mladih da izađu na izbore. Svakodnevno se mogu čuti na radio Koroni radijski džinglovi koji su izrađeni u promotivne svrhe, a namijenjeni su populaciji mladih i žena kao naprimjer Glas može sve! Kada biraš haljinu ili cipele odluku donosiš sama, a kada je budućnost u pitanju zašto da drugi odlučuju umjesto tebe! Na oktobarskim izborima glas može sve”!

U sklopu nestranačke kampanje „Žene i mladi zajedno na izbore“ , udruženje je 25.09.2012.god / utorak/ u Sali hotel Leotara organizovalo javnu debatu „Uloga i značaj žena u donošenju odluka“ gdje su žene iz politike prezentovale svoje programe i ciljeve koje bi realizovale ukoliko dođu na vlast kao i sve one aktivnosti koje bi doprinijele poboljšanju društveno ekonomskih prilika i ukazale na značaj učešća žena u izbornom procesu i važnosti izbora osoba koje će donositi odluke za bolju budućnost. Članice nevladinih organizacija koje su se edukovale i osnažile da pokrenu promjene u svom životu, da pokažu da znaju šta hoće, izađu i glasaju za opciju koja će na najbolji način zastupati i štiti njihove interese postavljale su pitanja ženama iz politike i iznosile svoje mišljenje i sugestije. Članovi tima koji su radili na pripremi i realizaciji ove javne debate su: Anica Ramić, menadžer projekta, predsjednica “Stop mobbing”, dr Zoran Radović, spec. psihijatar, koordinator projekta, Tanja Tomić, novinarka - moderator, Tanja Sazonov - dizajner i Nebojša Kolak moderator javne debate , koji je svojim umijećem vođenja doveo javnu debatu do savršenstva.

Sve pozvane kandidatkinje za odbornice iz sedam ( 7) političkih staranaka i jedna kandidatkinja nezavisni kandidat /nacionalne manjine/ su se odazvale pozivu i aktivno učestvovale u javnoj debati. Odazivom, aktivnim učešćem u debati žene su pokazale da su postale svjesne svoje snage. Navele su da je potrebno inicirati žene da pokažu više interesa i da se aktivnije uključe u politička zbivanja, da se bore za menadžerska mjesta i političke funkcije, jer u njima leži potencijal koji je značajan za razvoj društva i demokratskih procesa. Moramo naglasiti da su se sve žene kandidatkinje za odbornice u jednom složile, a to je da dajući glas ženi, žene zapravo glasaju za sebe. Ko će predanije razumjeti potrebe mladih, bolesnih, starih i iznemoglih, potrebe novih radnih mjesta od žene? Javna debata trajala je dva sata i nakon završetka sve su se žene odazvale pozivu domaćina i na terasi hotel Leotara ostale da se uz piće druže, razmjenjuju svoje ideje, mišljenja. Pokazale su da u druženju partijske barijere za žene ne predstavljaju granicu.

Na vrh