www.stop-mobbing.org

U Trebinju, 22. februara 2013. godine, Udruženje građana „Stop Mobbing“ organizovalo je javnu debatu na temu značaja primjene Zakona o ravnopravnosti polova BiH i Porodičnog zakona RS, na kojoj su učestvovali predstavnici pravosuđa, nevladinih organizacija, vladinih institucija i građani.

Dodatno, u okviru javne debate predstavljena je „Analiza educiranosti javnosti o Zakonu o ravnopravnosti polova i Porodičnog zakona“.

Sudija Ranko Jovanović, iz Udruženja sudija RS, u svom izlaganju naglasio je značaj primjene Porodičnog zakona za društvo uz osvrt na organizaciju pravosuđa u RS. Danica Rašović, iz Gender centra Vlade RS, prezentirala je značaj primjene Zakona o ravnopravnosti polova BiH za građane i mehanizme zaštite prava, naglasivši da navedeni zakon predstavlja najvažniji instrument za razvijanje svijesti o pitanjima ravnopravnosti polova i uvođenje principa ravnopravnosti polova u javne politike i propise.

„Analiza educiranosti javnosti o Zakonu o ravnopravnosti polova i Porodičnom zakonu“ pokazuje nedovoljno poznavanje i primjenu zakonskih odredbi koje regulišu zaštitu od diskriminacije i nasilja po osnovu pola u Zakonu o ravnopravnosti polova BiH, te odredbi Porodičnog zakona Republike Srpske. Na osnovu diskusije učesnici su dali svoju preporuku da u cilju efikasnijeg provođenja postojećih zakonskih propisa koji se suprotstavljaju diskriminaciji po osnovu pola, neophodno je podizanje i jačanje svijesti stanovništva o štetnosti diskriminacije.

Projekat „Unaprjeđeno obrazovanje javnosti o Zakonu o ravnopravnosti polova i Porodičnom zakonu“ koji uz tehničku podršku USAID JSDP II, u partnerstvu provode FLD Sarajevo i Stop mobbing Trebinje, članice Mreže pravde u BiH, ima za cilj povećanje povjerenja javnosti u vladavinu zakona uključivanjem profesionalaca u obrazovanje građana o pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Na vrh