U Trebinju je 22.09.2008.g osnovano Udruženje za pomoć osobama zlostavljanim na radnom mjestu, prvo na području BiH. Naši napori usmjereni su prema izgradnji civilnog društva,  unapređenju  kvaliteta života i položaja radnika, pomoći u jačanju svijesti građana, posebno ugrožene grupe, radnika, o mobbingu kao novoj civilizacijskoj bolesti, afirmaciji i primjeni kreativnog razrješenja konflikta putem seminara, okruglih stolova, drugih javnih događaja.

Cilj Udrženja je naučno i stručno djelovanje na otkrivanju i pružanju pomoći žrtvama  mobinga.  

 

 

Među najvažnijim ciljevima su:

Udruženje čine građani koji su svojim potpisom potvrdili dobrovoljno pristupanje.

Učlanjenje se ne plaća, dovoljno je samo potpisati pristupnicu i imati dobru volju za saradnju. U početku su u udruženju bili članovi iz RS, a poslije su nam se počeli priključivati i članovi iz FBiH.

Sada sa ponosom možemo naglasiti da udruženje "Stop mobbing"  ima registrovano 2123 člana, tako da Udruženje djeluje na nivou cijele BiH.

UG „STOP MOBBING“ sarađuje sa različitim lokalnim i međunarodnim NVO-a. Članica  je Mreže pravde u BiH, ACCOUNT Antikorupcijske mreže za borbu protiv korupcije, Mreže sporazum plus.

Predsjednica Anica Ramić je predsjedavajuća sektorske grupe zdravstvo-ACCOUNT, Antikorupcijske mreže u BiH.

Potpisani su Protokoli o saradnji sa raznim udruženjima iz  BiH, Srbije i Crne Gore.