5. marta 2013. godine u Sarajevu, Fondacija lokalne demokratije (FLD) je održala Obuku na temu implementacije Zakona o ravnopravnosti spolova, aktivnost koju je Fondacija lokalne demokratije implementirala u saradnji sa Udruženjem sudija BiH i Udruženjem tužilaca FBiH, pod pokroviteljstvom USAID-ovog Projekta razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II). Obuka održana u Centru za obuku sudija i tužilaca FBiH uključivala je učešće 50 predstavnika pravosuđa, policije, centara za socijalni rad i NVO.

 Direktor Misije USAID-a, g. David Barth poželio je dobrodošlicu učesnicima na obuci tokom svog uvodnog govora ističući da 'društva u kojima žene ne uživaju ista prava kao muškarci nikada ne mogu ostvariti razvoj na održiv način'.

Druga obuka na istu temu je održana u organizaciji Udruženja “Stop Mobbing” 15. marta u Trebinju, na kojoj su učestvovali predstavnici centara za socijalni rad, Centra za ravnopravnost spolova RS i NVO.

 

Predavanja u obje obuke na temu Značaja implementacije Zakona o ravnopravnosti spolova za građane i mehanizama za zaštitu prava, praćena su sesijom za pitanja i odgovore i diskusiju među učesnicima koji su podijelili svoja iskustva sa prisutnima u vezi sa primjenom spomenutog zakona.

Očekivani rezultat ove aktivnosti USAID JSDP-a II je da pravosuđe postane pristupačnije i odgovornije prema ženama kao rezultat sljedećih ostvarenja: